Responsywne strony internetowe

Projektując stronę internetową webdesigner przy określaniu rozmiaru elementów strony internetowej ( szerokość elementów nawigacyjnych, rozmiar zdjęć, wielkość czcionki ) może posługiwać się kilkoma jednostkami:

  • px/pixel – najmniejszy pojedynczy element, który może wyświetlić monitor
  • %/procent – określa proporcję w stosunku do elementu nadrzędnego
  • em – definiuje rozmiar w odniesieniu do rozmiaru czcionki elementu

Jednostki cm, mm, in, pt i pc, jak możemy przeczytać na stronie organizacji w3 nie są rekomendowane przy projektowaniu na ekrany monitorów.

Rozdzielczość monitora to parametr określający maksymalną ilość pixeli ( czyli pojedynczych plamek ), które może wyświetlić określone urządzenie. Ekran pracujący w rozdzielczości FullHD, czyli 1920×1080 może wyświetlić w jednej lini maksymalnie 1920 pixeli w poziomie i 1080 pixeli w pionie.

 

apple_screens

Na powyższym schemacie można zaobserwować różnice w maksymalnej rozdzielczości z jaką mogą pracować określone urządzenia. Ponadto analizując ranking rozdzielczości monitorów możemy zauważyć, że blisko 10% używanych monitorów to urządzenia nadal pracujące w formacie 4:3.

Dobranie optymalnych rozmiarów poszczególnych elementów strony internetowej oraz ich położenie na ekranie monitora jest więc zadaniem dość trudnych, a wyświetlenie ich w takiej samej formie na każdym dostępnym na rynku urządzeniu jest w zasadzie niemożliwe.

Tak więc różnice w budowie i parametrach technicznych, a także ograniczenia technologiczne zmuszają do szukania rozwiązania w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej na każdym urządzeniu.

Responsywnośc strony internetowej to kompromis między wyglądem, a funkcjonalnością, gdzie jako priorytet zawsze należy obierać funkcjonalność. Po co nam na stronie ładne tło, jeśli nie będziemy mogli przeczytać i użyć numeru telefonu bądź skorzystać z formularza kontaktowego? Funkcjonalność strony internetowej jest głównym elementem, który powinien decydować o jej wyglądzie, a nie odwrotnie ponieważ w zdecydowanej większości przypadków odwiedzający szuka na stronie internetowej określonych informacji.