utrzymanie stron internetowych

Oferta utrzymania stron internetowych jest skierowana do posiadaczy stron internetowych, którzy potrzebują wsparcia przy bieżącej administracji, modyfikacji treści oraz pozostałych czynnościach związanych z funkcjonowaniem stron internetowej.

Oferujemy:

  • modyfikację treści i konfigurację zarówno w statycznych stronach internetowych jak i opartych na systemach CMS ( m.in. Joomla, WordPress )
  • zarządzanie sklepami internetowymi
  • aktualizację systemów CMS oraz zainstalowanych w nich komponentów i wtyczek
  • przygotowywanie backupów okresowych i na żądanie
  • czynności związane ze zmianą usługi hostingowej, transfer domeny, transfer strony między serwerami
  • optymalizacja struktury i elementów nawigacyjnych stron internetowej, w celu podniesienia funkcjonalności i przyjazności dla użytkownika

Koszt usługi ustalamy w zależności od potrzeb i zakresu czynności. W przypadku czynności jednorazowych, wykonywanych na żądanie przyjmujemy stawkę godzinową od 40 zł netto, w przypadku stałej obsługi proponujemy opłaty zryczałtowane już od 150 zł netto.